top of page
Screen Shot 2020-01-02 at 10.20.40 AM.pn

Karen Creswell

Photography

Screen Shot 2020-01-04 at 8.29.37 AM.png

Kelly Bonsall

Intentional Creativity

Screen Shot 2020-01-04 at 8.33.29 AM.png

Lekato

Pyrography

Screen Shot 2020-01-04 at 8.35.48 AM.png

Tabitha Dinegar

Batik Textiles

Screen Shot 2020-01-02 at 10.36.07 AM.pn

Gena Destri McGill

Painting, Drawing

Screen Shot 2020-01-04 at 8.39.22 AM.png

Cristina White-Jones

Painting, Mixed-Media

Screen Shot 2020-01-04 at 8.41.55 AM.png

Linda Chido

Painting, Drawing, Textiles, Design

Screen Shot 2020-01-04 at 8.51.13 AM.png

Ron Gross

Painting, Drawing, Art Analysis

Screen Shot 2020-01-04 at 8.56.05 AM.png

Hilary Kuhlmey

Painting

Screen Shot 2020-01-02 at 10.47.44 AM.pn

Arielle Drisko

Painting

Screen Shot 2020-01-04 at 9.04.02 AM.png

Renee Barnes

Painting, Illustrating, Writing

Screen Shot 2020-01-04 at 9.10.14 AM.png

Rob Sheldon

Ceramics

Screen Shot 2020-01-04 at 9.12.32 AM.png

Lindsey Browning

Gallery Director, Ceramics

Screen Shot 2020-01-04 at 9.19.51 AM.png

Emily Hohertz